Kontakt

Porozmawiajmy o Twoim stylu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lucynę Sobieszek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LUCYNA SOBIESZEK LUCY STYLE w celu udzielenia w drodze mailowej odpowiedzi na złożone zapytanie.
Otrzymałem/otrzymałam informację, iż:
- mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę,
- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej: http://lucystyle.pl/regulamin-rodo/